Geachte heer/mevrouw,

 

 

Door middel van dit bericht willen we u op de hoogte brengen van het bestaan en de activiteiten van de stichting Eerherstel Mariënburg.
De stichting Eerherstel Mariënburg is opgericht op 14 maart 2023. Doelstelling van de stichting is:
1. Het (doen) vergroten van de bewustwording van de geschiedenis van de contractarbeiders die te werk werden gesteld op de suikeronderneming Mariënburg te Suriname.

2. Het (doen) renoveren van gebouwen van het fabriekscomplex, de directie- en stafwoningen en kampongwoningen teneinde deze gebouwen als industrieel en cultureel erfgoed te behouden.


Wat betreft onze eerste doelstelling: op 30 juni 2023 heeft stichting Eerherstel Mariënburg een herdenking georganiseerd voor de omgekomen contractarbeiders op plantage Mariënburg. Het was voor het eerst dat in Nederland een herdenkingsbijeenkomst werd gehouden voor de gevallenen bij de bloedige onderdrukking van de opstand op Mariënburg waarbij door de Nederlandse militie 24 contractarbeiders zonder vorm van proces werden gedood.

De stichting zal deze herdenking vanaf nu jaarlijks doen plaatsvinden.

Fabrieksloods Mariënburg situatie 2001

Fabrieksloods Mariënburg situatie 2023

Wat betreft de tweede doelstelling: Op Mariënburg staan nog een aantal fabrieksgebouwen, directie- en stafwoningen die in verregaande staat van verval verkeren. Deze gebouwen zijn van historische betekenis, zij vormen tezamen de belangrijkste overblijfselen die Suriname heeft op het gebied van de suikerindustrie, en daarmee tevens het belangrijkste overblijfsel van de geschiedenis van de contractarbeiders die door de Nederlandsche Handel-Maatschappij vanuit Brits-Indië en Java naar Suriname zijn overgebracht.
In opdracht van stichting Eerherstel Suriname heeft architect Philip Dikland inmiddels een masterplan opgesteld voor behoud, renovatie en ontwikkeling van Mariënburg.

Fase één van dit plan is inmiddels verder uitgewerkt. Het betreft hier de renovatie van één van de aanwezige magazijnloodsen. Renovatie en bestemming tot hergebruik als Cultureel Centrum van Mariënburg. In de gerenoveerde loods zijn onder meer geprojecteerd een tentoonstellingsruimte waar met tekst en foto's de geschiedenis van zowel de suikeronderneming kan worden verteld, alswel de geschiedenis van de contractarbeiders. Het zal tevens een ontvangstruimte zijn met een educatieve insteek voor bezoekers, toeristen, scholieren, studenten en andere belangstellenden. Vanuit deze tentoonstellingsruimte kan met één van de aanwezige gidsen een rondleiding over het fabrieksterrein en een deel van de kampong gehouden worden.
Een tweede ruimte zal bestaan uit een eenvoudige theater- filmzaal waar traditioneel Javaanse en Hindostaanse muziek en theateruitvoeringen kunnen plaatsvinden om zo, met wekelijkse voorstellingen, een stuk van de cultuur van de contractarbeiders te kunnen behouden en te vertonen. maar die tevens kan dienen als theater en bioscoop voor de inwoners van Mariënburg en omgeving.
Een derde ruime zal worden ingericht als warung waar traditioneel Javaanse en Hindostaanse gerecht zullen worden geserveerd. Andere ruimtes behoeven nog nadere invulling.

Voor de realisering van fase één zijn we met hulp van ABNAMRO een traject aan het voorbereiden voor het aanvragen van subsidies. U zult begrijpen dat we voor dit ambitieuze project ieders hulp kunnen gebruiken.
Onze concrete vraag aan u is: wat kunt u hierin voor een rol spelen? Hoe zou u ons project met woord en daad kunnen steunen?

Het belang van welslagen is groot. Niet alleen zal een belangrijk stuk industrieel erfgoed behouden moeten blijven, maar daarnaast zal dit project er voor moeten zorgen dat de geschiedenis van Mariënburg alsmede de geschiedenis van de Javaanse en Hindostaanse gastarbeiders én hun cultuur op een aantrekkelijke wijze kan worden doorgegeven aan de huidige en volgende generaties.

Mariënburg was vroeger in het week-end een feestelijk dagje uit. Er waren voetbalcompetities, muziek, dans, en vooral: heerlijk eten in één van de vele warungs. Mede door de nieuwe markthal die door een dit haar verstrekte subsidie van de Indonesische regering gerealiseerd zal worden kan Mariënburg door deze activiteiten die rol weer gaan vervullen.