Doelstelling en beleidsplan

 

De Stichting Eerherstel Marienburg is opgericht op 14 maart 2023,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 15 maart 2023

met KvK nummer 89559703

RSIN: 865021168

 

DOELSTELLING
Het doel van de stichting is op brede schaal bewustwording te creëeren voor de geschiedenis van de Hindostaanse en Javaanse contractarbeiders die in hun land geworven zijn door de Nederlandsche Handel-Maatschappij en veelal te werk werden gesteld op de suikeronderneming Mariënburg in Suriname.

Tevens wil de stichting dat de overblijfselen van suikeronderneming Mariënburg behouden blijven als industrieel en cultureel erfgoed door renovatie van de thans nog aanwezige gebouwen op het fabriekscomplex en een aantal van de woningen van de contractarbeiders in de kampong, teneinde daar met een museale functie een cultureel toeristische bestemming aan te geven en op die manier ook de werkgelegenheid op Mariënburg te bevorderen.

De Stichting heeft de culturele ANBI status

BELEIDSPLAN

Het jaar 2023 staat in het teken van de afschaffing van de slavenarbeid in Suriname. Onze stichting zal er voor zorgen dat ook het lot van de contractarbeiders in Suriname, met name, maar niet beperkt tot, de Hindostaanse en Javaanse contractarbeiders, die na de afschaffing van de slavernij evenzeer onder erbarmelijke omstandigheden werkzaam zijn geweest op suikeronderneming Mariënburg, erkenning zal krijgen.

 

Op 30 juli 2023, de dag dat het 121 jaar geleden is dat op Mariënburg een opstand van de contractarbeiders bloedig werd onderdrukt, zal de stichting zichzelf en haar doelstellingen presenteren aan de Nederlandse pers. Bij die gelegenheid zal een brochure verschijnen waarin de geschiedenis van de contractarbeiders op Mariënburg wordt beschreven, met name ook de rol van de Nederlandsche Handel-Maatschappij daarin.

 

In september zal vervolgens een werkconferentie worden gehouden om de geschiedenis van de contractarbeiders voor een groter publiek bekend te maken teneinde ook een basis te leggen voor de werving van fondsen voor de instandhouding en renovatie van het fabriekscomplex op Mariënburg.

 

Om de mogelijkheden en de kosten voor de renovatie van het fabriekscomplex te kunnen bepalen zal een technisch rapport van de huidige staat van de gebouwen worden opgesteld.

 

Fondsenwerving zal met name plaatsvinden bij ABNAMRO als zijnde de voortzetting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Voorts zullen instellingen als de Nederlandse Postcode loterij en het Prins Bernard fonds benaderd worden alsmede culturele organisaties en particulieren. De ANBI status voor de stichting is aangevraagd.

 

MISSIE

De lange termijn missie van de stichting is om het huidige complex van suikeronderneming voor verval te behoeden, de gebouwen door renovatie weer gedeeltelijk toegankelijk te maken en er een een functie aan te geven die het voor toeristen aantrekkelijk wordt Mariënburg te bezoeken om zodoende kennis te nemen van het verleden van de suikeronderneming en de rol die Hindostaanse en Javaanse contractarbeiders er gespeeld hebben. Door zoveel mogelijk van de huidige bewoners van Mariënburg hierbij te betrekken zal dat de werkgelegenheid op Mariënburg verhogen.