DONATIE

De eerste stap om op Mariënburg de oude fabrieksloods volledig te renoveren en geschikt te maken voor gebruik als CULTUREEL CENTRUM  wordt nu door de stichting gezet.

 

Fabrieksloods Mariënburg situatie 2001

Fabrieksloods Mariënburg situatie 2023

Ontwerp renovatie fabrieksloods Mariënburg

 Er is door onze stichting een  schetsplan opgemaakt dat door een Surinaamse architect zal worden uitgewerkt. De voorbereidings- en architectskosten bedragen in eerste instantie 2000 euro. Die eerste kosten moeten we via donaties bij elkaar zien te krijgen.

U kunt meehelpen aan de bouw van deze cultuurloods door hier een donatie te doen 

Architectenbureau KDV van Philip Dikland, gespecialiseerd in renovatie van cultureel erfgoed in Suriname, gaat in opdracht van onze stichting een verbouwingsplan en een budgetbegroting maken voor de suikerloods op Plantage Mariënburg. Voor de subsidieaanvraag is het nodig ook een alternatief  plan door een andere architect op te laten stellen. De kosten moeten we met uw hulp bij elkaar zien te krijgen.

Help ons met het realiseren van onze plannen. Met uw hulp wordt de suikerloods een compleet cultureel centrum waar aandacht besteed zal worden aan de geschiedenis van suikeronderneming Mariënburg en de belangrijke rol van de contractarbeiders die door de eigenaar van de fabriek, de Nederlandsche Handel-Maatschappij, uit Brits-Indië en Java werden gehaald. Doet u mee? Hier kunt u een donatie doen door middel van een Rabobank betaalverzoek. Het voorgestelde bedrag kan door u aangepast worden.

 

Doneer hier

 

Wilt u op een andere manier overmaken of storten?

Dan kunt u uw donatie doen ten name van Stichting Eerherstel Mariënburg , rekeningnummer NL 61 RABO 0365 8825 69

Het bedrag aan donaties dat thans is ontvangen bedraagt:

190 euro

Een goed begin ..... maar we zijn er nog lang niet!

 

RSIN/fiscaal nummer (ANBI status) van de Stichting Eerherstel Mariënburg is  865021168   (van uw belasting aftrekbaar)

Heeft u andere vragen?  Dan kunt u een e-mail sturen  aan het bestuur van de stichting.
Het emailadres is:  bestuur@eerherstel-marienburg.nl

Of maak gebruik van het onderstaande formulier: